kuran_yurdu

Grup Başlığı Gönderileri

 • 19 saat önce

Ezan Dinlemenin Fazileti Ve Mekruh Davranışlar | Kuran Yurdu

Müezzin arka arkaya dört kere "Allahü ekber" ifadeleri ile Allah'ın her şeyden büyük olduğunu dile getirerek ezana başlar.

Yanıtla
 • 3 gün önce

Abdestin Anlam Ve Önemi Diğer Faydaları | Kuran Yurdu

Geçen bölümlerde namazın ikamesinin beş şarta bağlı olduğunu bildirmenin yanı sıra,bir nevi namaz kişinin küçük günahlarına;yani istemeden,anlamada

Yanıtla
 • 4 gün önce

Beden Temizliği Abdest Gusül Ve Teyemmüm | Kuran Yurdu

Allah'a kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine kitap ve peygamberlerle 'rehberlik' edilmişti.Ancak insan

Yanıtla
 • 4 gün önce

Abdest Nedir,Önemi Ve Fazileti | Kuran Yurdu

Mukaddesata karşı hürmet ve tazim nişanesidir, mağfireti ilâhiyeyi celbe vesiledir, vücudun sıhhati ve nezafetine hâdımdır, bunun meşruiyetinde daha

Yanıtla
 • 5 gün önce

Abdest Ve İbadet Konusunda Aldananlar | Kuran Yurdu

Şeytan insanları ne yazık ki sünnet olan ibadetlerde kandırır.Bu ibadeti yapanların ibadetlerine süs verdirir ve böylece onları Allah'tan uzaklaştırır

Yanıtla
 • 6 gün önce

Abdest Alırken Okunan Dualar | Kuran Yurdu

Abdeste ait önceki alimler5den zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır.Her abdest uzvu yıkanırken,onunla ilgili uygun bir dua okunur.Bunlar okunmasa

Yanıtla
 • 7 gün önce

Abdestin Mendupları Nelerdir | Kuran Yurdu

Daima Abdestli Bulunmak İçin.Abdestli İken (nurun ala nur olmak üzere) Abdest Almak.(ez kaza) Gıybet,Yalan,Kovuculuk Gibi İşlenen Her Masiyet Ve Bir

Yanıtla
 • 8 gün önce

Abdestin Mekruhları Nelerdir (Diyanet) | Kuran Yurdu

Bir özrü olmaksızın (abdest alırken) başkasından yardım istemek.Baş meshini yeni su ile ve üç kere etmek.Yani yeni yeni sularla üç kere meshetmek

Yanıtla
 • 9 gün önce

Abdestin Farzları Nelerdir | Kuran Yurdu

Abdestin farz olma nedeni hades varken (abdestsiz iken)namaz kılma isteğidir Bunun delili ise şu ayettir; "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktıgınız

Yanıtla
 • 10 gün önce

Abdestin Sünnetleri Nelerdir | Kuran Yurdu

Abdeste başlarken ilk olarak temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak... Eğer eller temiz değilse, onu yıkamak farzdır. Çünkü, eller temizleme

Yanıtla
 • 10 gün önce

Abdestin Edepleri Ve Adabı | Kuran Yurdu

Abdest alırken kimseden yardım istememek. Yani abdest ibadetini, kimsenin yardımı olmaksızın bizzat kendi yapmaya çalışmak. Hastalık v.s. gibi

Yanıtla
 • 11 gün önce

Abdesti Bozmayan Durumlar (Hanefilere Göre) | Kuran Yurdu

Önden ve arkadan gayri bir yerden kan çıkıp, iğne ucu gibi çıktığı yerde kalır, etrafa dağılmazsa, bu kan abdesti bozmaz. Bu kanın el veya pamuk ile

Yanıtla
 • 11 gün önce

Hanefi Mezhebine Göre Abdesti Bozan Şeyler | Kuran Yurdu

Ön ve arkanın dışında vücudunun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı suyun çıkıp akması. (Şafiilere göre bozulmaz) Etrafa yayılmayıp çıktığı yerde

Yanıtla
 • 12 gün önce

Abdest Öncesi Hazırlıklar (İstinca & İstibra) | Kuran Yurdu

Büyük ve küçük abdestlerden sonra temizlenmeye istinca; küçük abdestten sonra tenasul uzvunda idrar kalmaması için özen göstermeye istibra denir.

Yanıtla
 • 12 gün önce

Ezandan Sonra Okunacak Dualar | Kuran Yurdu

Kim ezan sesini duyduktan sonra Ey bu kamil duanın ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Hz Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver ve ona vaat etmiş

Yanıtla
 • 14 gün önce

Yanıtla
 • 15 gün önce

Dünya Nimetlerinin Kulları Üzerindeki Dağılımı | Kuran Yurdu

Allah Teala,dünya nimetlerinin geçici bir süre için senin elinde bulunduğunu, hepsinin kalıcı olmayıp geçici bir meta, oyalanma ve eğlence olduğunu

Yanıtla
 • 16 gün önce

Namazda Şeytanın Vesvese Vermesi | Kuran Yurdu

Kur'an da nerede namazdan bahsedilmişse 'dosdoğru kılmak' kaydına bağlandığını görürsün.Buna karşılık münafıklardan bahsederken

Yanıtla
 • 17 gün önce

Neydi Sizi Cehenneme Sürükleyen | Kuran Yurdu

Cehennem her görene, apaçık görünür,Artık kim azdıysa,Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir

Yanıtla
 • 17 gün önce

Namaza Gereken Özen Ve İtina Nerede | Kuran Yurdu

Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslâm dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkek

Yanıtla

Grup Liderleri

Finkafe Mobil

2018 @Mobifin