Gönderi

188

Takip Edilen

122

Takipçi

156

Beğeni

832

Galeri

80

 • 21 gün önce

10. Emir
Halkın elinde bulunan dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla, kağnı arabalarının, bütün takım ve hayvanlarıyla beraber binek ve top çeker hayvanları, katır ve yük hayvanları, deve ve eşek sayısının %20'si ordu adına alındı.

Tüm alımların belgesi verildi ve borçlanıldı!

Yanıtla
 • 21 gün önce

4 No'lu Emir:
"Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum, stoklarından %40'ına parası sonradan ödenmek üzere el konulacaktır."

Askerin tayını için gerekenler böyle toparlanır!

Yanıtla
 • 21 gün önce

3 No'lu Emir:
Tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye yarayan her cins kışlık ve yazlık kumaş,.. nal,mıh,yem torbası, yular.. stoklarından %40'ına, parası sonradan ödenmek üzere el konulacaktır

Yanıtla
 • 21 gün önce

Tekâlif-i Milliye 2 no'lu Emir:
"Ülkede her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp “Tekâlif-i Milliye Komisyonu”na teslim edecektir"

Zira pek çok yerde askerin değiştirecek çamaşırı, çorabı, ayakkabısı dahi yoktur!

Yanıtla
 • 21 gün önce

TBMM Mustafa Kemal'in önerisiyle iki gün sonra Tekâlif-i Milliye kanununu kabul eder. Anadolu halkından son ve en büyük fedakarlık istenecektir artık, müsadere dahil her türlü tedbir alınacaktır zira emperyalizme sıkacak son kurşun için tekmil hazırlanılacaktır.

Yanıtla
 • 21 gün önce

Bursa mebusu Muhittin Baha Bey ise:
"Ümidimiz sizin mazide parlayan yüksek dehanıza merbuttur (bağlıdır) Siz Anadolu'da bir Kemal yeri vücuda getireceksiniz ve onun karşısında başkaları için zeval yeri olacaktır" diye konuşur.
Endişeler berdevam olsa da inanç tazelenmiştir artık

Yanıtla
 • 21 gün önce

Vekiller ayakta alkışladıktan sonra bazı konuşmalar yaparlar. Edirne mebusu Şeref Bey Başkomutana hitaben: "Her açıdan inkılabın başına muazzam bir dimağ gelmiştir. Milleti sen kurtaracaksın, tarihe namın altın harflerle geçecektir" der

Yanıtla
 • 21 gün önce

(2) Efendiler, milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, inayet-i sübhaniye ile behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Heyet-i celilenizden aldığım feyizle bu dakikadan itibaren Başkumandanlık vazife-i fiilîyesine başlıyorum.

Yanıtla
 • 21 gün önce

Kanun kabul edildiğinde Mustafa Kemal TBMM kürsüsünde şöyle der: (1)
"Meclisi âlinin şahsiyet-i mâneviyesinde mütecelli ve mündemiç olan başkumandanlık vazifesini fiilen ifa etmek üzere bendenizi memur etmiş olduğunuzdan dolayı arz-ı teşekkür ederim...."

Yanıtla
 • 21 gün önce

Savaşın kaderini değiştiren olaylardan biri 5 Ağustos 1921'de TBMM'de oy birliğiyle Başkumandanlık Kanununun kabul edilmesi ve Mustafa Kemal'e üç ayla sınırlı olağanüstü yetkiler verilmesiydi. Son kurşunu atacak komutan tartışmasız belliydi artık.

Yanıtla
 • 21 gün önce

1921'de TBMM'nin milli ordusu düşmanla vuruşurken imkansızlıklar had safhaya vardı. Cepheden gönderilen telhislerde hastaneye kaçmak için kendini vuranlardan, kaçıp da başka yerde ortaya çıkanların rütbe aldığından, aç kalan askerlerin ölümle burun buruna olduğuna dahi rastlanır

Yanıtla
 • 21 gün önce

Trabzon mıntıkasında Köroğlu ve Eftelidis namıyla bilinen Pontus çeteleri terör estiriyordu. Orta Anadolu'da ise Küçük Ağa, Deli Hacı, Kara Nazım, Çopur Yusuf, Koçgiri Haydar gibi pek çok çete türemişti. Sivas'taki 3.Kolordu'nun tek işi eşkıya kovalamaktı.

Yanıtla
 • 21 gün önce

1919'da Yunanistan'ın bağımsızlık gününde Samsun ve çevresinde büyük gösteriler yapıldı. Bafra ve Çarşamba'da Pontus çeteciler Rum halkı silahlandırıyordu. Pontus çetecilerinin silahlı gücü 7-8 bin aralığındaydı. Sayıları arttıkça buldukları destek de arttı (NUTUK Bölüm 12)

Yanıtla
 • 21 gün önce

30Ağustos’u tam olarak anlayabilmek için üç yıl geriye dönüp bakmak gerekir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapurundan indiğinde Samsun ve havalisi ne durumdaydı mesela? Milli mücadele için şartlar tamam olmuş muydu?

Yanıtla
 • bir ay önce

Yanıtla
 • bir ay önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında 1935

Yanıtla
 • 3 ay önce

Yanıtla
 • 3 ay önce

Yanıtla
 • 4 ay önce

Yanıtla
 • 5 ay önce

1970'lerde, Bahariye Caddesinde #23Nisan kutlamaları.

Yanıtla

Finkafe Mobil

2018 @Mobifin