Gönderi

321

Takip Edilen

36

Takipçi

64

Beğeni

6

Galeri

0

 • bir yıl önce

El Cebbar – Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan eksikleri tamamlayan – Ey düzeni bozulan her şeyi tanzim eden Cebbar Olan Allah’ım. Bizi izzetinle himaye eyle ve tüm düşmanlarımızı alçalt. #dua #kudüs

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Kabıd– Ruhları kabzeden, sıkan, daraltan rızkı belli ölçülerde veren – Ey dilediğine darlık veren, sıkan ve daraltan “Kabıd” olan Allah’ım! Bütün düşmanlarımızın kalplerini sıkıştır ve daralt. #dua #kudüs

Yanıtla
 • bir yıl önce

Ed Dar– Dilediğine bela ve zarar verici. O’nun takdiri olmadan kimseye zarar verilmeyen – Ey elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ve hüsrana uğratan”Dar” olan Allah’ım Başta nefsimiz olmak üzere tüm bozguncuları sana havale ediyoruz. Bizleri zay etme ve yalnız bırakma #kudüs

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Mucib-Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevap veren cevapsız bırakmayan – Ey kendisine yalvaranların dualarına cevap veren “Mucib” olan Allah’ım, dualarımızı ve ömrümüzü semeredar kıl. Bizleri dua ile dirilenlerden eyle. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

Er Rakip -Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işleri denetimi altında tutan – Ey her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutan “Rakip” olan Allah’ım. İşimizin koruyucusu olan dinimi bizim için sağlıklı kıl #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Celil – Ululuk ve azamet ve büyüklük sahibi, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan – Ey Azamet ve ululuk sahibi “Celil” olan Allah’ım. Hasımlarını hasımlarımız kıl ve onları hak ettikleri cezaya çarptır. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Hasib – Hesap görücü, her şeyi saymışçasına bilen, kullarını amellerinden dolayı hesaba çekecek olan – Ey her şeyin hesabını bilen “Hasib” olan Allah’ım! Bizi sen yönlendir. Çünki senin kararların bizim için yeterlidir. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Mukit- Bütün canlıların gıdasını veren – Ey Yarattığı beden ve ruhların maddi ve manevi gıdasını veren “Mukit” olan Allah’ım İhtiyaçlarımızı hakkı ile bilen Sen’sin. Bizi bir seraba aldanarak ömür tüketenlerden eyleme. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Hafız- Gözetici, koruyucu Ey yarattığı her şeyi afet ve belalardan koruyan”Hafiz” olan Allah’ım bize günahlarımızla aramızda bir engel oluşturacak korku ver. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Kebir- Her hususta hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olan, kâinattaki eşsiz büyüklüğü her yerde hissedilen – Ey Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü” Kebir” olan Allah’ım. Bizi yalnız başımıza bırakma ve hasret koyma zatına. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Aliyy- Her şeyden yüce olan kendinden daha üstün hiçbirşey olmayan – Ey izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce “Aliyy”olan Allah’ım. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah’ım. Düşmanlarımızı hezimete uğrat ve biz onlara muzaffer kıl. #dua

Yanıtla
 • bir yıl önce

Eş Şekur – Kendi rızası için yapılan iyi işleri, daha ziyadesi ile karşılayan – Ey dostlarının azıcık iyiliklerine çok mükâfat veren “Şekür” olan Allah’ım. Bizleri mahrum etme muhabbetinden aç gözlerimizi “Yakin Ehli” olanlardan eyle bizi #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Gafur – Kullarının günahlarını çok örten ve onları cezalandırmayan ve mağfireti çok olan – Ey bağışlaması ve mağfireti bol “Gafur” olan Allah’ım, Bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi hak yoldan çevirme, Katından bize rahmetinle muamele et #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Azim – Bütün Büyüklüklerin sahibi çok yüce – Pek azametli ve yüce sıfatlar sahibi “Azim” olan Allah’ım, Rahmetinin boyutu en yüce zirvededir. Senden öylesine bir rahmet istiyoruz ki, kalbimiz bununla şifa bulsun. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Halim – Yumuşak davranan cezalandırmada acele etmeyen – Ey acele ve kızgınlıkla davranmayan “Halim” olan Allah’ım ümit dolu kalbimizi boş çevirme makamından Yegâne dayanağımız ve sığınağımız Sensin. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Habir – Her şeyin iç yüzünden, gizli taraftarlarından haberdar olan – Ey Herşeyin işleyişinden ve halinden haberdar olan “Habir” olan Allah’ım. Küçük ve büyük, ilk ve son, gizli ve açık tüm günahlarımızı bağışla #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Latif- Sonsuz Lutüf ve kerem sahibi, gizliyi bilen – Ey bütün inceliklere vakıf lütuf ve ihsan sahibi “Latif” olan Allah’ım, Bizleri gazabınla öldürme ve azabınla da helak etme. Bundan önce lütfunla bize afiyet ver. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Adl – Çok adil olan, asla zulüm etmeyen, kullarına da adil olmayı, adaletle davranmayı emreden- Ey her işinde,Adl” sahibi olan Allah’ım. İhtilafa düşmekten, nifaktan, kötü ahlaktan, adaletsizliğe uğramaktan ve adaletsiz davranmaktan sana sığınırız. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Hakem– Hüküm yetkisini elinde tutan bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren Ey hikmet sahibi ve son hükmü verecek “Hakem” olan Allah’ım. Dünyayı bizim için bilgimizin ulaştığı son merhale kılma. Katından hikmet verdiğin kullarından eyle bizleri. #dua #finkafe

Yanıtla
 • bir yıl önce

El Basir – Her şeyi çok iyi gören – Ey her şeyi hakkıyla gören “Basir” olan Allah’ım. Dünyayı bizim için gayelerin en büyüğü kılma! Gözlerimizdeki cehalet perdesini kaldır. Sana Yakınlığımızı arttır. #dua #finkafe

Yanıtla

Finkafe Mobil

2018 @Mobifin