Gönderi

40

Takip Edilen

0

Takipçi

47

Beğeni

0

Galeri

0

 • Kelime Köken

 • @kelimekoken

 • 2017-07-04 18:28:24
 • 1111-11-11
 • "kelimeler, bazısı tüyden bazısı demir."
 • bir yıl önce

Ponçik: Rusça ponçik "içi marmelatlı bir tür tatlı ekmek" sözcüğünden alıntıdır. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Salak: Türkçe sal- "sallamak, sarkıtmak, bırakmak" fiilinden ekle türetilmiştir. Kendini bırakan, sallayan, kendinden vazgeçen anlamındadır. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Meslek: Arapça slk kökünden maslak "yol, rota, tarik, patika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça salaka "yol gitti, rota izledi" fiilinden gelir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Çavuş:Eski Tükçe çavuş "«bağırgan»,çeşitli askeri - idari görevlilere verilen ad", Türkçe *çav- "seslenmek, ünlemek" filinden türetilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Sebze: Farsça sabzī "yeşillik, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sabz "yeşil, taze, yaş" sözcüğünden ekle türetilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Ahkâm: Arapça aḥkām "hükümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm "yargı" sözcüğünün çoğuludur. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Cahil: Arapça chl kökünden cāhil "bilmeyen, bilgisiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça cahala "bilmedi" fiilinden gelir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Şikemperver: Farsça şikamparvar "'mide besleyen', yemeğe düşkün", Farsça şikam "mide, işkembe" ve perv sözcüğünden türetilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Zühre:Arapça zhr kökünden zuhra(t) "Venüs gezegeni" sözcüğünden ekiyle türetilmiştir. Arapça zahara "parladı,ışıdı" fiilinden türetilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Dantel: Fransızca dentelle "iğne oyası", Fransızca dent "diş" sözcüğünün küçültme halidir. Latince dens, dent- "diş" sözcüğünden evrilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Yadigar: Farsça yādegār "andıç, anımsatan şey" anlamındadır. Farsça yāde "anı" ve Farsça kardan, kār- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Çapkın:Türkçe çapġun "hızlı koşan(at),akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe çap- "hızlı gitmek,akın etmek" fiilinden türetilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Limuzin: Fransızca limousine "açık şoför mahalli olan binek araba", sözcük Fransa'nın Limousine bölgesinin adından gelmektedir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Piknik: Fransızca pique-nique "kırda yenen hafif yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca piquer "gagalamak,bir tutam almak" fiilinden gelir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Tebeşir: Farsça tabāşīr "şeker kamışı şekeri, tebeşir, alçı, beyaz şey", Sanskritçe tvakşīrā "şeker kamışı özü" sözcüğünden alıntıdır. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Harikulade: Arapça χrḳ kökünden ḫāriḳu’l-‘āde "olağanüstü", Arapça χāriḳ "yırtan, bozan" ve ˁāda(t) "alışkanlık, adet" bileşiğidir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Harita: Yeni Yunanca χártis "kâğıt, rulo halinde evrak, pafta", kelime Eski Yunanca χártēs "papirüs, papirüs rulosu" sözcüğünden alıntıdır. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Tamir: Arapça ˁmr kökünden gelen taˁmīr "canlandırma, diriltme, onarma", Arapça ˁamara "can verdi, bayındır kıldı" fiilinden gelmektedir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Korsan: İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı", Latince cursus "koşu, akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla
 • bir yıl önce

Maça: İtalyanca mazza "tokmak, iskambilde bir renk" sözcüğünden gelir. Latince yazılı örneği olmayan matea "tokmak" sözcüğünden evrilmiştir. #kelimekoken

Yanıtla

Finkafe Mobil

2018 @Mobifin